Rondleidingen

De rondleidingen vonden in het verleden altijd in de zomermaanden plaats tijdens de drie- of vier maanden durende zomerexposities.

Deze zomerexposities zijn per 2-9-2019 gestopt. Na zeven jaar van zomerexposities en rondleidingen zullen deze zomerexposities niet meer worden georganiseerd. Wel zal er incidenteel een openstelling van de tuin zijn. De invulling daarvan is nog niet bekend. Mochten er in de toekomst weer rondleidingen bij de openstelling c.q. tentoonstelling worden georganiseerd, dan zal dat op deze en andere webpagina’s worden gemeld.